HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM

ELL CAMPUS VÀ ELL SCHOLAR

Video hướng dẫn sử dụng phần mềm

Video hướng dẫn sử dụng công cụ luyện phát âm The Studio

Video hướng dẫn sử dụng công cụ luyện phát âm Speak2Me

Dwnload file PDF hướng dẫn tại đây

 

 

 

 

 

Đặt mua tranh Đông Hồ trực tuyến Beautiful, Simple, Powerful Learning Platforms Phần mềm học tiếng Anh Ell Scholar

Xem tất cả >>