ELL SPEAK - PHẦN MỀM LUYỆN PHÁT ÂM TIẾNG ANH

Chương trình học tiếng Anh ELL SPEAK chuyên về luyện phát âm nhằm cải thiện cách phát âm của người học tiếng Anh qua các bài học. ELL Speak có trên 20 bài học, mỗi bài học là một nguyên âm hoặc một âm tiết đặc biệt. Một bài học thường gồm những phần: Quy tắc, Từ, Ngoại lệ, Từ đặc biệt, Hội thoại, Nói và Tổng kết.

Tính năng của sản phẩm

  • Có video giảng bài và hướng dẫn
  • Mỗi bài có ít nhất 10 từ mới để luyện tập
  • Công nghệ nhận dạng tiếng nói kiểm tra xem bạn phát âm chính xác hay không, bạn sẽ dễ dàng phân biệt qua màu sắc: từ màu đỏ đến màu xanh thể hiện mức độ phát âm chính xác của bạn. Phần luyện phát âm sẽ được tính điểm (%) theo thang điểm 100.
  • Bạn sẽ nghe phát âm gốc và ghi lại phát âm của mình để so sánh.
  • Có một số bài học có thêm phần Exceptions và Special Words. Bạn sẽ được xem thêm một đoạn video ngắn để giải thích và các ngoại lệ nếu có. Và bạn cũng có cơ hội thực hành, luyện tập thêm 10 từ nữa.
  • Bạn có cơ hội luyện tập phát âm cả câu trong phần Dialog ngay sau khi xem đoạn hội thoại ngắn.
  • Phần tổng kết của mỗi bài học sẽ biết được toàn bộ quá trình học của bạn từ tổng số từ vựng, đến số đoạn video và điểm tổng kết bài học.

 

Đặt mua tranh Đông Hồ trực tuyến Beautiful, Simple, Powerful Learning Platforms Phần mềm học tiếng Anh Ell Scholar

Xem tất cả >>